Geluid

SPB-methode (ISO 11819-1)

Met de SPB-methode (Statistical Pass-by) wordt op gestandaardiseerde wijze en op een voorgeschreven microfoonpositie de geluidproductie van een verkeersstroom gemeten als functie van de snelheid en ingedeeld naar lichte en zware motorvoertuigen. Door metingen op twee soorten wegdekken te vergelijken kan het wegdekeffect bepaald worden. In Nederland kiezen we voor het vergelijkingwegdek een DAB 0/11 of 0/16 in goede toestand, het zogenoemde referentiewegdek. Het verschil geeft dan de wegdekcorrectiefactor.

Op de website www.stillerverkeer.nl zijn van een groot aantal wegdektypen de geluidreducties gegeven. 

CPX-methode (ISO 11819-2)

Met de CPX-methode (Close Proximity ) wordt het rolgeluid gemeten van een serie van 4 gestandaardiseerde banden, die representatief zijn voor het bandenaanbod op personenauto's en vrachtwagens. Het resultaat is een zogenoemde CPX-waarde voor lichte en voor zware motor-voertuigen, bij de standaard snelheid van 50, 80 of 110 km/h.

De resultaten van de SPB en CPX metingen worden gebruikt om de Productie Controle Geluid (PCG) direct na aanleg, na 2 en na 5 jaar te bepalen.

PCG-meting

 

Textuurlaser ISO 13473)

Textuur of ruwheid van het wegdek zijn de golflengten kleiner dan 500 mm in dit wegdek en deze kunnen worden gemeten met een textuurlaser. Er zijn textuurlasers, die textuur bij verkeerssnelheid meten, de zogenoemde dynamische textuurlasers, en textuurlasers in een stationaire opstelling. Deze laatste worden in het laboratorium gebruikt en ook wel in situ in geval van nader onderzoek.

Vanuit oogpunt van veiligheid zijn dan verkeersmaatregelen vereist.