Kennisoverdracht

VIA Aperta werkt met de meest actuele kennis van wegenbouwtechnieken en verhardingssoorten. Dimensioneren gebeurt met toegesneden programma's als b.v. CARE (RWS/DVS), Quasar, KMW, Vencon (CROW), PAVERS, Boundbase (VIA Aperta), CIMpel (CUR) en CAPA (TU Delft). Vaak is aan de ontwikkeling van deze specialistische programma's meegewerkt.

Recentelijk heeft CROW gekozen voor het inbouwen van een PAVERS-rekenhart voor meerlagenodellen voor de softwaretool 'Ontwerpinstrumentarium Asfaltverhardingen (OIA)'. Dit rekenhart is door ORDINA uitgebreid getest en geschikt bevonden voor CROW's eerste webbased applicatie. Bovendien is het rekenhart snel en zeer nauwkeurig.

Ook worden in eigen beheer specialistische software tools ontwikkeld. Deze kennis wordt gedeeld met adviseurs van vooraanstaande ingenieursbureaus in binnen en buitenland.