Disclaimer

Alhoewel VIA Aperta Verhardingsadviseurs B.V. er naar streeft dat de informatie op haar website zo actueel en nauwkeurig mogelijk is, is zij niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites. VIA Aperta kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website.

In geen enkel geval is VIA Aperta aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Ook is VIA Aperta niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website.

VIA Aperta kan de informatie op deze website zonder aankondiging herzien.

Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing, partijen onderwerpen zich aan de exclusieve geschillenbeslechting door de bevoegde rechter te ’s- Gravenhage, Nederland.