Arbitrage en schade expertise

Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer een geschil over een (weg)bouwkundig werk hebben, wordt vaak een arbitragezaak aanhangig gemaakt. Voor technische aspecten is deskundige technische bijstand onontbeerlijk om de status van het werk neutraal en accuraat vast te leggen. Aanvullende specialistische adviezen kunnen van nut zijn om stellingen van partijen te onderbouwen. Bij schadegevallen wordt een erkend schade-expert ingeschakeld en stelt Via Aperta de oorzaak of oorzaken vast geeft remedies aan hoe deze in het vervolg te voorkomen zijn.

Al ons onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd. VIA Aperta Verhardingsadviseurs B.V. en haar medewerkers hebben geen commerciële belangen bij de uitkomst ervan.