FAQ's

Wij werken als specialistisch dienstverlener voor publieke en private verhardingsbeheerders en voor bouwers van wegen, bedrijfsverhardingen, vliegvelden en containerterreinen in binnen en buitenland.

verhardingsadviesAls je kennis deelt, inhoudelijk meedenkt, open met elkaar communiceert, afspraken nakomt en elkaars ogen en oren wilt zijn in de markt kun je spreken van een duurzaam partnership. VIA Aperta Verhardingsadviseurs B.V. heeft met deze instelling een uitgebreid portfolio aan opdrachtgevers opgebouwd. Samen met de opdrachtgever hebben wij aansprekende adviezen opgesteld. Onze referentielijst presenteren wij u graag.