(Her)ontwerp verhardingen

Wegbeheerders van lagere overheden en waterschappen kennen het probleem: Tal van wegen bereiken 'einde levensduur' en vragen grootschalig onderhoud. Daarbij zijn verschillende oplossingen mogelijk. Door het uitvoeren van wegbouwkundig onderzoek is een adequaat herontwerp mogelijk en kunnen verschillende onderhoudsmaatregelen worden doorgerekend.

Bij het bepalen van de meest wenselijke onderhoudsmaatregel worden de wijze van uitvoering en de kosteneffectiviteit van de maatregel betrokken. Een verhardingsadvies mondt vaak uit in een rapportage, maar VIA Aperta kan u desgewenst ook assisteren bij het bestek en tekeningen en voorzien in een civieltechnische uitvoeringsbegeleiding.