Gedegen onderzoek, betrouwbare advisering

Bij aanleg of onderhoud van verhardingen vormt gedegen wegbouwkundig onderzoek de basis voor duurzame wegconstructies. Wij bieden een compleet wegbouwkundig adviestraject. Door verschillende allianties zijn wij in staat om als one-stop-shop voor alle type wegmetingen en wegbouwkundige onderzoeken op te treden. Op het gebied van dimensionering, onderhoudsadviezen, wegbouwkundig onderzoek en bouwstofkeuringen beschikken wij over hoogwaardige kennis, tools en ervaring.

Ook kunt u VIA Aperta inschakelen voor specialistische studies, het opstellen van D&C ontwerpnota's incl. risicoanalyse en voor het uitvoeren van een second opinion bij wegbouwkundige vraagstukken. We innoveren continue en ontwikkelen technieken om snel inzicht te krijgen in de toestand van verhardingen. In ons advieswerk is samen-werken altijd een leidend element. VIA Aperta combineert inhoudelijke vakkennis met projectmatige vaardigheden waardoor projecten succesvol, volgens afspraak en planning worden gerealiseerd.