Containerterminals

Bedrijfsverhardingen worden gekenmerkt door een breed toepassingsgebied. Ze worden voor de meest uiteenlopende doeleinden gebruikt waarbij de eisen die eraan gesteld worden per bedrijf variëren. Onder bedrijfsverhardingen worden alle verhardingen in en rondom bedrijven verstaan, zoals vloeren in magazijnen en productiehallen, bedrijfswegen, op- en overslagterreinen, industrie- en haventerreinen en container terminals. De aard en grootte van de belastingen, de specifieke gebruikseisen als vlakheid en chemische bestandheid zijn van belang voor een juiste verharding voor een vloer of terrein.

VIA Aperta kan u ter zake adviseren bij het ontwerp of herstel van een bedrijfsverharding in asfalt of beton.