Draagkracht

De zogenaamde 'structurele en functionele conditie' van een verharding kan met doelgericht wegbouwkundig onderzoek en met weg(dek)metingen worden bepaald.

Afhankelijk van de situatie en de vraagstelling kunnen verschillende metingen gericht worden ingezet. VIA Aperta heeft de beschikking over een door CROW gecertificeerd valgewicht, waarmee metingen op wegen en zwaar belaste bedrijventerreinen kunnen worden uitgevoerd.

Een beknopt overzicht van mogelijk in te zetten wegmetingen is op deze pagina opgenomen.