Stille wegdekken

Duizenden mensen in de directe omgeving van het spoor of rijkswegen ervaren dagelijks geluidoverlast. Met bronmaatregelen als stille banden en geluidsarme wegdekken kan Nederland stiller worden. De geluidreducerende effecten zijn per wegdektype sterk verschillend. Daarbij hebben factoren als de verkeerssamenstelling en de gereden snelheden invloed op de geluidreducerende werking van deze wegdekken.

Bij de keuze speelt echter niet alleen een rol hoe stil een stil wegdek is, maar ook hoe stil het blijft. Door steenverlies en/of door vervuiling wordt een weg weer luider. De gevoeligheid van wegdektypen voor beide oorzaken van verminderde geluidreductie kan worden meegenomen in de keuze van een bepaald wegdektype.