Boringen en laboratoriumonderzoek

Voor het bepalen van de opbouw van een verhardingsconstructie en de het bepalen van de milieukundige kwaliteit worden cilinders uit de verharding geboord. Afhankelijk van de adviesmaatregel kan besloten worden om de milieu-hygi├źnische kwaliteit van verhardingslagen nader te onderzoeken. Teerhoudend asfalt kan zo gericht worden verwijderd.

Natuurlijk kan aan de hand van de bekende RAW-proeven en de Europees geharmoniseerde normen de civieltechnische kwaliteit worden bepaald.