Vloeistofdichte verhardingen

Op het gebied van vloeistofdichte verhardingen is de regelgeving per 1 januari 2016 veranderd. Een door een gecertificeerde aannemer aangelegde verharding hoeft de eerste zes jaar niet te worden gekeurd. Wel moet de eigenaar zelf de voorziening jaarlijks beoordelen en dit in een logboek vastleggen. Gebeurt de aanleg niet onder certificaat, dan moet de verharding direct na aanleg door een geaccrediteerd en ministerieel erkend bureau worden gekeurd.

VIA Aperta kan u zowel bij de aanleg als bij de interne en/of externe keuringen helpen.