Valgewichtdeflectiemetingen

Voor het bepalen van de structurele conditie van een verharding worden valgewichtdeflectiemetingen uitgevoerd. Met de meting wordt een passerende volgeladen vrachtwagen nagebootst. Mede op basis van de opbouw van de verharding met de daarin gebruikte materialen kan de draagkracht worden berekend. Aan de hand van de verkeersbelasting wordt vervolgens de restlevensduur van de constructie bepaald. Wanneer deze ontoereikend, wordt de benodigde versterkingsmaatregel of reconstructie berekend.

Bij het bepalen van onderhoudsmaatregelen aan verhardingen wordt voor de uitvoering van werkzaamheden altijd een balans gezocht tussen het tijdstip van uitvoering, de levensduur van de maatregelen en de bijbehorende kosten.