Beheer en onderhoud

"Goed beheer en onderhoud van verhardingen betekent het gepland en financieel verantwoord treffen van die maatregelen en het ondernemen van die acties waarmee de verhardingen veilig en comfortabel blijven en zoveel mogelijk beschikbaar zijn."

VIA Aperta kan u assisteren bij het uitvoeren van visuele inspecties volgens de CROW systematiek, het opstellen van onderhoudsplannen, het ramen van kosten en het schrijven van raadsnota's.