Vakpublicaties

Jaarlijks wordt aan verschillende nationale en internationale congressen en symposia deelgenomen en worden presentaties over uiteenlopende wegbouwkundige onderwerpen gegeven.
Door de jaren heen zijn voor diverse CROW-werkgroepen publicaties geschreven. Voor Reed Business Information is het Handboek Betonverhardingen geschreven en wordt aan de 52e druk van het Polytechnisch Zakboek meegewerkt.

Een uitgebreide lijst van literatuuropgaven met meer dan 100 vak artikelen en -publicaties is voor belangstellenden op verzoek verkrijgbaar.