Legal Notice
Disclaimer

Alhoewel VIA Aperta Verhardingsadviseurs B.V.  er naar streeft dat de informatie op haar website zo actueel en nauwkeurig mogelijk is, is zij niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites. VIA Aperta kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website.

In geen enkel geval is VIA Aperta aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Ook is VIA Aperta niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website.

VIA Aperta kan de informatie op deze website zonder aankondiging herzien.

Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing, partijen onderwerpen zich aan de exclusieve geschillenbeslechting door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, Nederland.

Aanwijzingen voor gebruik
Deze site is bedoeld voor normaal browser gebruik. Het is niet toegestaan de site te bezoeken met automatische scrips of bots, uitgezonderd het maken van een index voor publiek toegankelijke zoekmachines.
Eventuele hyperlinks moeten een bezoeker direct naar de originele content van de VIA Aperta site linken. KopiŰren, inframen, herpubliceren of het toevoegen van informatie is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om informatie te verwijderen of de technische bescherming te bypassen voor eigen of ander gebruik. Het is toegestaan om de aangeboden informatie te gebruiken, downloaden voor eigen Ún niet commercieel gebruik.
 
Copyright (c)
Het ontwerp van de website, de teksten, graphics, en ander materiaal op deze website behoort tot het copyright van VIA Aperta, 2017.

Alle rechten zijn voorbehouden aan VIA Aperta Verhardingsadviseurs B.V.