Kennisoverdracht
Deskundigheid  
In de loop der jaren is een grote deskundigheid opgebouwd op het gebied van onderzoek, advisering en meting van verhardingen en materialen.  U bent dus verzekerd van een juiste uitvoering van uw opdracht.

Kennisoverdracht  
VIA Aperta werkt met de meest actuele kennis van wegenbouwtechnieken en verhardingssoorten. Dimensioneren gebeurt met toegesneden programma’s als b.v. CARE (RWS/DVS), Quasar, KMW, Vencon (CROW), PAVERS, Boundbase (VIA Aperta), CIMpel (CUR) en CAPA (TU Delft). Vaak is aan de ontwikkeling van deze specialistische programma's meegewerkt.
Recentelijk heeft CROW gekozen voor het inbouwen van een PAVERS-rekenhart voor meerlagenodellen voor de softwaretool 'Ontwerpinstrumentarium Asfaltverhardingen (OIA)'. Dit rekenhart is door ORDINA uitgebreid getest en geschikt bevonden voor CROW's eerste webbased applicatie. Bovendien is het rekenhart snel én zeer nauwkeurig.
Ook worden in eigen beheer specialistische software tools ontwikkeld. Deze kennis wordt gedeeld met adviseurs van vooraanstaande ingenieursbureaus in binnen én buitenland.

Cursussen  
VIA Aperta verzorgt een aantal korte doelgerichte cursussen op het gebied van verhardingsdimensionering en herontwerp. Hierbij komen asfalt-, elementen- en betonverhardingen (bedrijfsvloerplaten of ter plaatse gestort) en -vloeren aan de orde. De cursussen worden desgewenst in-company en toegesneden op uw onderneming uitgevoerd. Deelnemers zijn na deze praktische cursussen in staat om de opgedane kennis direct in de dagelijkse praktijk toepassen.
Daarnaast werkt VIA Aperta inhoudelijk mee aan cursussen georganiseerd door o.a. de Betonvereniging, KOAC•NPC, VCW, Fundeon en SOMA Bedrijfsopleidingen.

Vakpublicaties  
Jaarlijks wordt aan verschillende nationale en internationale congressen en symposia deelgenomen en worden presentaties over uiteenlopende wegbouwkundige onderwerpen gegeven.
Door de jaren heen zijn voor diverse CROW-werkgroepen publicaties geschreven. Voor Reed Business Information is het Handboek Betonverhardingen geschreven en wordt aan de 52e druk van het Polytechnisch Zakboek meegewerkt.

Een uitgebreide lijst van literatuuropgaven met meer dan 100 vakartikelen en -publicaties is voor belangstellenden op verzoek verkrijgbaar.