Partner voor deskundig wegbouwkundig onderzoek en verhardingsadvies
Wegbouwkundig adviesbureau voor wegen en bedrijfsverhardingen  
VIA Aperta Verhardingsadviseurs B.V. is een landelijk opererend, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van wegen, bedrijfsverhardingen en -vloeren. Wij adviseren beheerders en bouwers van infrastructuur over verhardingsconstructies met betrekking tot ontwerp en beheer & onderhoud van wegen, vliegvelden, containerterminals en andere bedrijventerreinen. Of het nu gaat om asfalt-, beton- of elementenverhardingen, in een één-op-één werkrelatie wordt voor u de meest gunstige oplossing bepaald.

We zijn trots op de kennis en kunde die we hebben verworven op het gebied van wegbouwkunde. We innoveren continue en ontwikkelen technieken om snel inzicht te krijgen in de toestand van verhardingen. In ons advieswerk is sámen-wérken altijd een leidend element. VIA Aperta combineert inhoudelijke vakkennis met projectmatige vaardigheden waardoor projecten succesvol, volgens afspraak en planning worden gerealiseerd.

Gedegen onderzoek, betrouwbare advisering  
Bij aanleg of onderhoud van verhardingen vormt gedegen wegbouwkundig onderzoek dé basis voor duurzame wegconstructies. Wij bieden een compleet wegbouwkundig adviestraject. Door verschillende allianties zijn wij in staat om als one-stop-shop voor alle type wegmetingen en wegbouwkundige onderzoeken op te treden. Op het gebied van dimensionering, onderhoudsadviezen, wegbouwkundig onderzoek en bouwstofkeuringen beschikken wij over hoogwaardige kennis, tools en ervaring. Ook kunt u VIA Aperta inschakelen voor specialistische studies, het opstellen van D&C ontwerpnota's incl. risicoanalyse en voor het uitvoeren van een second opinion bij wegbouwkundige vraagstukken.
 

Werkterrein  
Wij werken als specialistisch dienstverlener voor publieke en private verhardingsbeheerders en voor bouwers van wegen, bedrijfsverhardingen, vliegvelden en containerterreinen in binnen èn buitenland.

Als je kennis deelt, inhoudelijk meedenkt, open met elkaar communiceert, afspraken nakomt en elkaars ogen en oren wilt zijn in de markt kun je spreken van een duurzaam partnership. VIA Aperta Verhardingsadviseurs B.V. heeft met deze instelling een uitgebreid portfolio aan opdrachtgevers opgebouwd. Samen met de opdrachtgever hebben wij aansprekende adviezen opgesteld. Onze referentielijst presenteren wij u graag.